تبلیغات
. - آبادی خیال من(شــــــــــــــعر)

.
 

آبادی خیال من!

 

این ها حرف من است

حرف هیچ کس نیست

اصلاچطورمی شودحرف من حرف کس دیگری باشد

حرف من درون ذهن من است

حرف من درون ذهن هیچ کس نیست

اینجاآبادیست

اماخالی

گاهی جایی که آبادی نباشدتنهاست

ولی اینجاآباداست وخالیست

حرف هایم بوی نانمیدهد

بوی نامال خانه های کاهگلی آبادیست

اماهمه فکرمیکنندتوی واژ های من است

من واژه هایم راروزی چندبارغسل نورمی دهم

ولی بوی حرف هایم عوض نمی شود

هنوزهم بوی خانه های کاهگلی رامی دهد

شایدهم...

بوی خاک

بوی وقتی آب احساسم راروی خاک واژه هایم می پاشم

تمام کوچه های آبادی خاکیست

آب می پاشم مباداموعودحرف های ناگفته ازراه برسدوگردوخاک واژهابرخیزد

آب احساس را

ازچشمه ی دیده ام برمیدارم

درکوزه انتظار

وسرتاسرکوچه های حرف

 آب می پاشم

امروزجمعه است

چقدربوی باران می آید

دوای این بی قراری هارسیده است

سودای سفره ی رمضان است

که آرامَش می کند

این است که

آرامم

آرام

حتی بااینکه رحمت خداصلاح اوست

نه اجابت دعای من
 


پایگاه اطلاع رسانی سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان

تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : بسیج نت