تبلیغات
. - بحر(شـــــــــــــــــــــــــعر)

.
 

         بحر!

         اینجا درست درقلب توست
         آنجاکه درانتظاری تاسلام دهی وبه این حرم امن الهی واردشوی
         وبعد...بایدقفل این نفس راشكست ورها شد
         آغازسفرازهمین حریم كوچكیست كه درسینه ات می تپد
         وسماء،سماءپرازمحبت خالص خالق است
         همه چیزسکوت است
         آرام
         خالص
         بعدازکلی تقلاوناآرامی ناگاه ناباورانه می ایستی ومی نگری!
         همه چیزپاک است پاک پاک
         خوش به حال عشق
         محبوب ناگاه شانه هایت رامیگیرد
         اززیرخروارهاخاک بیرونت می کشد
         وتوخیس، اززیراقیانوس ها سربرمی آوری
         ونفس میکشی
         همه چیزتغییرمی کند
         حرم امن الهی
         گسترده ترازآسمان
         قنوت می خواندپایگاه اطلاع رسانی سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان

تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : بسیج نت