تبلیغات
. - کعبه دل(شــــــــــــــــعر)

.
 

کعبه دل

می ترسم
آهسته می ترسم

آهسته مثل وقتی نم نم باران آرام می بارد

می ترسم

درست مثل وقتی نگاهت راازمن میگیری

مثل وقتی می روی ومی دانم زمان زیادی خواهدگذشت که برگردی

سکوت کردم

آهسته سکوت کردم

وقتی احساس کردم دست هایت دردست هایم

دیگرازآن من نیست

رهایش کردم

آرام سکوت کردم

تابروی

تابهترین باشی

تاهمان باشی که می خواهی

تاآرام باشی

من سکوت کردم

تورفتی

وتمام آینه های دلم شکست

تمام خانه ی دلم فروریخت

من سکوت کردم

وآرام درگورمدفون شدم

من سکوت کردم

من تمام شادیم را

به آرامشت

به پرواززیبایت

فروختم

من آرام درگورخفتم

بی آنکه من بخواهم آمد

آرام لحدرابرداشت

من هنوزدرسکوت توبودم

واودرسکوت من

ابراهیم آرام آرام سنگ هارادوباره چیدد

وباره ازآن خرابه دل ساخت

دوباره کعبه ساخت

دوباره حریم امن خدارابناکرد

یکباردیگربه من دل داد

بعد...

سکوت راشکست

ومن هنوزدرسکوت توبودم

واوآرام وصبور

تمام آینه های شکسته راشست

وبعد...

ازآینه ی حقیقت،حقیقت آینه رادرمن منعکس کرد

ومن هنوزدرسکوت...

دلی که دیگرآینه ای نداشت

وتوبعدازروزهالبخند...

ابراهیم یکباردیگرکعبه ساخت

یکباردیگردل داد

زندگی!

من غرق درسکوت

امااین بارازحیرانی...

تو،او،خدا!

من اینجاایستاده ام

جایی که تونیستی

جایی که تنهاجهادهست...

الههم عجل لولیک الفرج

 
پایگاه اطلاع رسانی سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان

تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : بسیج نت